Σωματείο «Άγιος Αρσένιος»

Ίδρυση Σωματείου-Συλλόγου: «Ο Άγιος Αρσένιος»