Σωματείο “Άγιος Αρσένιος”

Ίδρυση Σωματείου-Συλλόγου: “Ο Άγιος Αρσένιος”